REGLEMENT VIJVER 2017

 

 
VISREGLEMENT 2017.jpg
 

 

 

 

 

Alvorens te beginnen vissen moet de visser in het bezit zijn van zijn visvergunning.

Leefnet gans het jaar verboden behalve voor :

- paling, forel en baars

- wedstijden ingericht door het comité

- 10 voorns toegelatenvanaf 20 september en tijdens de periode dat het toegelaten is met levend aas te hengelen op roofvis (data zie punt 4 en 8 van het reglement)

 

 

      

 

Witvis :   Gans het jaar door van 01 januari tot 31 december 2017

 

 


 

De vergunning kost 60€ per kalenderjaar voor volwassenen.

Voor kinderen tot 15 jaar  op 1 januari van het lopend jaar, kost de vergunning 25 €.

Bovenstaande prijzen zijn netto zonder extra kosten voor dagvisserij.

Voor kinderen tot 12 jaar, vergezeld door een volwassene met vergunning :  gratis. Het kind mag 1 van de 2 toegestane hengels gebruiken, de toegestane vangsten beperken zich tot het aantal van 1 vergunning.

 

De vergunning is strikt persoonlijk, 1 vergunning per persoon.

De visvergunning geeft u het recht om te hengelen met twee hengels die persoonlijk bevist moeten worden, bij tijdelijke afwezigheid is men verplicht de hengels uit het water te halen.

 

1 enkele haak per hengel  (behalve kunstaas, dode vis, stukje vis aan een maximum van 3 haken) De triple 3-delige haak is verboden (behalve dodevis of kunstaas of lepeltje).

 

               

 

- Voorn 1500Kg - brasem 500 Kg – zeelt 400 Kg-

 

 winde 250 Kg kroeskarper 250 kg baars 250 Kg- snoek 200 Kg

 

 -snoekbaars 100 Kg-

 

- 1050kg forel :

 

 

 

- 150 Kg op 07 januari  2017  ( hengelen verboden op vrijdag 06 januari )

 

- 150 Kg op 28 januari  2017    ( hengelen verboden op vrijdag 27 januari)

 

- 150 Kg op 25 februari 2017  ( hengelen verboden op vrijdag 24 februari )

 

- 150 Kg  op 01 april  2017     (hengelen verboden op vrijdag 31 maart)

 

- 150 Kg  op 30 september 2017 (hengelen verboden op vrijdag 29 september)

 

- 150 Kg  op  28 oktober 2017   (hengelen verboden op vrijdag 27 oktober)

 

- 150 Kg op 25 november 2017 (hengelen verboden op vrijdag 24 november)

 


 

 

Toegestane vangsten in het leefnet

 

Gans het jaar : Forel en paling zonder beperking

 

Van 01/01 tot 28/02 en van 20/10 tot 31/12/2017 : 10 voorns

 

ALLE ANDERE VISSOORTEN MOETEN ONMIDDELLIJK TERUGGEZET WORDEN INBEGREPEN DE STEUREN EN  DE ZILVERKARPERS.

 

 

 

 

 

Vermijd om gevangen vis vast te nemen met een stofdoek, zakdoek of handdoek, integendeel bevochtig eerder je handen om te vermijden dat je zijn slijmlaag en schubben zou beschadigen ! Schubben en beschermede slijmlaag verwijderd : er vormt  zich witte schimmel en veroorzaakt binnen enkele dagen de dood !

metalen leefnetten zijn verboden.

Maak er een gewoonte van om de weerhaak van de haak te verwijderen.

Een onthaakmat is verplicht bij alle karpertechnieken(Quiver vaste stok feeder) Voorzie de onthaakmat ook voor het vissen met vaste stok om grote gevange vissen (brasems, karpers,...) te onthaken

 

 6 . Verboden zone.jpg

De verboden zones worden gans het jaar via borden aangeduid.

 

 

 

7. Uitnodigingen.jpg

 

 

Iedere vergunninghouder heeft het recht op 3 tickets per jaar om een niet vergunningshouder uit te nodigen, gedurende gans het seizoen behalve “de forelweekends” “de nachtvis weekends” en “de periode van het roofvissen”.

Deze tickets zijn gedateeerd en op naam en kunnen bekomen worden bij de opzichters Ch Belin en Eric Gibson, Philippe Warzée, Michel Baquet . De tickets zijn op naam en van datum voorzien. De aanwezigheid van de visvergunninghouder is verplicht gedurende de ganse vissessie van zijn « invité » onder zijn verantwoordelijkheid. Dit ticket kost 10 € en houdt ook in dat het bestaande reglement moet gerespecteerd worden.

 

8  Roofvis.jpg

 

Onder roofvis verstaan we snoek en snoekbaars.

Alle roofvis die aan de maat voldoet en die de visser wenst mee te nemen gedurende de periode dat het toegestaan is moet onmiddelijk gedood worden en niet meer in een leefnet bijgehouden worden.

 

Alle snoek en of snoekbaars gedood en meegenomen moet onmiddellijk genoteerd worden in de tabel op de visvergunning alvorens opnieuw te beginnen vissen. Anders wordt de visvergunning onmiddellijk ingetrokken.

 

 

Maat van de gevangen vis :

gemeten vanaf de bek tot aan de punt van de staart met een meetlat !

 

Snoek minimum 60 cm  

snoekbaars minimum 50 cm

baars minimum 25 cm

 

Alle ondermaatse vis moet met de nodige voorzichtigheid teruggeplaatst worden !

De visser die tijdens deze toegestane periode zijn 2 vissen binnen de toegestane maat gevangen heeft op zijn dagsessie moet onmiddellijk deze vistechniek stopzetten.

 

 

van 01 januari tot 28 februari en van 1 oktober tot 31 december 2017 :

 is het vissen met kunstaas (leurre) , stukje vis, dode vis en levende aasvis toegestaan met maximaal 2 stokken.

 

 

van 1 maart tot 30 april  2017 : - is elke roofvis techniek verboden (kunstaas, lepeltje, levend aas, stukje vis) Roofvis meenemen is verboden’

 

van 1 mei tot 30 september 2017: vissen op roofvis is dan toegelaten met één enkele hengel met kunstaas, vlieg, twister, lepel.

Met stukje vis of dood visje is verboden.

 

Tijdens deze periode(NO KILL) moet elke gevangen roofvis onmiddelijk teruggezet worden

 

9. niet toegestane.jpg

Sancties: intrekking visvergunning gedurende 2 maanden !

 

 • Het is verboden om de bermen af te graven
 • een vaste eigen steiger te plaatsen
 • ijs te breken –
 • enkel vissen vanaf de oever is toegestaan.
 • Een plaats kan je niet reserveren of laten reserveren.
 • Het is verboden zich plaats te nemen op minder dan 6 meter van een andere visser, zonder zijn toestemming.
 • Het is verboden te hengelen, inbegrepen voederen, 30 minuten na zonsondergang en 30 minuten voor zonsopgang.
 • Het gebruik van een bootshaak, echosonde,voederboot of voederkanon zijn verboden.
 • Het is verboden om vissen te kuisen in de nabijheid van de vijver.
 • Een plaats kan je niet reserveren of laten reserveren.
 • Vuur maken is verboden op de bermen en het grasperk, tenzij bij gebruik van een barbecue toestel.
 • Een bivak plaatsen is verboden voorafgaande aan een dag- of nachtvissing.
 • Het is verboden vuil achter te laten, uw plaats moet proper zijn als u ze verlaat !
 •  

Sanctie: intrekking visvergunning 12 maanden !

 

 • -Het gebruik van  een dieptemeter, boot , drone voederkanon of bootshaak is verboden
 • Het gebruik van bloed om te voederen.
 • Het is ten strengste verboden om zelf visuitzettingen te doen zonder toestemming van het comité.
 •   Elke overtreding op punten 2-4-6-8 van het reglement betekent onmiddellijke intrekking van je visvergunning.

 

10. Wedstrijden.jpg

De vijver is gesloten op de dagen van de wedstrijden daar er op alle oevers gevist kan worden.

 

Zondag 23 april 2017 : Wedstrijd DGBF (Lacroix) : publieke koppelwedstrijd

 

Zondag 07 mei 2017 : publieke koppelwedstrijd - 1X6u - van 10

tot 16u - zonder plaatsverandering - 11m50 - molen verboden -

2.2 pint waterlarven + 2,2 dierlijk aas - 17 l. voeder

 

Zondag 28 mei 2017 : wedstrijd Gardon Mosan en Mousty pêche (Mottin)

 

Zondag 04 juni 2017 : Feederwedstrijd van 10 tot 15 u

 

Weekend 24 en 25 juni  40 ste verjaardag ! programma volgt.

 

Zondag 9 juli 2017  : Dag van de Haute Meuse : voormiddag :

kennismaking met het vissen en in de namiddag jeugdwedstrijd

 

ENDURO carpe gereserveerd voor leden :

van vrijdag 11/08om 20 u tot zondag 13/08 om 10u tot maandag 15/08 om 10u.

Inschrijving en betaling op zaterdag 29 juli om 18u aan de vijver .

Plaatstrekking mogelijk indien meer ploegen aanwezig dan beschikbare plaatsen !

11. Nachtvissen.jpg

 

Van zaterdag tot zondag op :

10/06 en 17/06

01/07 ,15 /07en 29 /07

26/08

09/09 en 23/09

 

12. Carpisten.jpg

Het is verplicht om recht voor uw plaats aan de waterkant te vissen. Indien U met een markeerdobber vist  moet de hengel aan uw zijde van de berm en in uw zone geplaatst worden.

Het is verboden om tegen de overliggende berm te vissen. Dat houdt een groot gevaar in in geval van lijnbreuk voor de collega-vissers aan de ander kant.  Beperk uw voederkwantiteit ( denk aan de vaste stok visser) Gebruik een onthaakmat en verwijder de weerhaken.

 

13; Vergunningen.jpg

-      La maison LACROIX , Chée de Wavre ... zoning de Perwez  081 / 65 61 73 

-      Au magasin superette Spar 37 rue Delvaux 5031 Grand-Leez

-      Michel BAQUET , rue Breton 19 à Grand-Leez

-      Au Coin des Pêcheurs , Philippe Warzée   Avenue J. Materne  1  à Jambes   081 / 30 51 10

-      Eric GIBSON (garde) rue d'Aische-en-Refail , 37 à Gr-Leez  0471 /40 71 72

-      Christophe BELIN (garde) rue Basse-Baive , 5310 Liernu  0471 / 40 71 56

 

14. Pontons.jpg

 

-      -Hengelen op de pontons is enkel toegestaan voor personen met een handicap of hengelaars die in het bezit zijn van een officiële

parkeerkaart die toelaat op plaatsen te parkeren van gehandicapten op de openbare weg.

Indien deze hengelaar begeleid is door een andere hengelaar, mag deze ook plaats nemen op het ponton  op voorwaarde dat hij in het bezit is van een geldige visvergunning.

-      -Op vraag van een lid van het bestuur, moet de hengelaar zijn parkeerkaart kunnen voorleggen.

 

15 Het Bestuur.jpg

 

Francis BOTILDE  -  Bernard NAZE  -  Michel BAQUET  -  Dominique FIERS  -  Philippe WARZEE  -  Fabrice NOËL  -  Patrick VERBELEN  -  Jean-François DEBUISSON  O.DENISON  D.JOSIS

 

Opzichters :  Eric GIBSON  Tél:  0471 /  40 71 72 en Christophe BELIN  Tél:  0471 / 40 71 56       

Alle leden van het bestuur hebben het recht om uw visvergunning op te vragen en mogelijke sancties te nemen.

 

 

Veel hengelplezier aan iedereen, heb respect voor de vijver , zijn omgeving, uw collega vissers en uw vangsten.

Voorzie een onthaakmat en verwijder de weerhaken van uw vishaken.

Een vis die teruggezet wordt in de beste condities is een vis voor morgen !

 

Het bestuur

 

 

Activiteiten in 2017

 

01 januari 2017:  - Opening witvissen tot 31 décembre + levend aas tot 28 februari

07 en 28 januari, 25 februari,  01 april , 30 september, 28 october en 25 november 2017 Forellen ( gesloten op de vooravond van deze data )

Vanaf 1 maart tot 30 april 2017 : roofvissen verboden  

23 april  2017 : - wedstrijd DGBF (Lacroix) :publieke koppelwedstrijd

01 mei 2017  : 1 lijn met kunstaas+ maar snoek en snoekbaars en baars meenemen is verboden, NO KILL

07 mei  2017 : koppelwedstrijd 6u

28 mei 2017 : wedstrijd gardon mosan en Mousty pêche

04 juni 2017 : feederwedstrijd  5 h

09 juli 2017 : dag van de  Fédération Haute Meuse : -‘s morgens =  visinitiatie   /   namiddag  jeugdwedstrijd 

10 en 17 juni – 01, 15 en 29 juli –  26 augustus – 09 en 23 september 2017 : nachtvissen gereserveerd voor leden

11 ,12 en 13 augustus 2017  : ENDURO  CARPE  gereserveerd voor leden

1 october : -opening vissen met levend aas (tot 31 december)

 

 

TOEGELATEN VANGSTEN IN 2017

          Gedurende onderstaande periodes :

 

Van 1 januari tot 28 februari

en

Van 1 october tot 31 december

 

-     Forellen, palingen (onbeperkt)

-     10 voorns

-     Snoekbaars ( 50 cm ) en/of snoeken ( 60 cm )  : ( 2 in totaal), maar niet in het leefnet deze 2 vangsten moeten genoteerd worden op uw visvergunning

-     Baarzen ( 25 cm) onbeperkt

 

        -Roofvis –Forellen : 2 lijnen met levend aas (triple verboden) en kunstaas toegelaten

 

 

 

 

Van 1 maart tot 30 april :

 

-     Forellen, palingen (onbeperkt)

 

Alle baarzen en roofvis zijn verboden  (onder roofvis verstaan we :snoek, snoekbaars en baars)

 

 Kunstaas is verboden, zelfs voor forel

 

 

Van 1 mei tot 30 september :

 

-     Forellen, palingen (onbeperkt)

 

Een lijn met kunstaas of dood visje (geanimeerde) is toegelaten MAAR NO KILL

 

Onmiddelijk terugplaatsen van alle roofvis (baars, snoekbaars en snoek

 

 

Gedurende gans het jaar moeten vissen die niet voorkomen op deze lijst onmiddellijk teruggezet worden

In het water.

 

 

 

 

 27/10/2011
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 411 autres membres